Iedereen krijgt een kans in het huidige onderwijssysteem..
0 %
Volledig akkoord.
0 %
Grotendeels akkoord.
0 %
Niet echt akkoord.
0 %
Absoluut niet akkoord.

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

Scroll naar de volgende vraag
 
Het onderwijs bereidt je goed voor op de arbeidsmarkt.
0 %
Volledig akkoord.
0 %
Grotendeels akkoord.
0 %
Niet echt akkoord.
0 %
Absoluut niet akkoord.

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Ons onderwijssysteem beloont de mensen die het verdienen.
0 %
Volledig akkoord.
0 %
Grotendeels akkoord.
0 %
Niet echt akkoord.
0 %
Absoluut niet akkoord.

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Wie moet volgens jou je hogere studies en stages betalen?
0
%
Ikzelf, met een lening

0
%
Ikzelf, door te werken
0
%
De bedrijven
0
%
De overheid
0
%
Mijn familie

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Vertrouw je de school?
0 %
Helemaal niet
0 %
0 %
0 %
Volledig

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Hoe voel/voelde je je op school?
0
%
Gewaardeerd

0
%
Niets van dit alles
0
%
Ongelukkig
0
%
Gelukkig
0
%
Gesteund
0
%
Eenzaam
0
%
Geminacht

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.