De enige persoon op wie je kan rekenen in het leven, dat ben je zelf.
0
%
Akkoord.
0
%
Niet akkoord.

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

Scroll naar de volgende vraag
 
Je redt het niet als je niet solidair bent.
0
%
Akkoord.
0
%
Niet akkoord.

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Er zijn teveel nietsnutten in mijn land
0
%
Akkoord.
0
%
Niet akkoord.

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Er is te veel individualisme.
0 %
Ja
0 %
Nee

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Ben je ooit lid geweest van een NGO of humanitaire organisatie?
0 %
Ja, en daar ben ik blij om!
0 %
Ja, maar ik zou het niet opnieuw doen.
0 %
Nee, maar ik zou dat wel eens willen.
0 %
Nee, en ik ben er niet in geïnteresseerd!

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Ben je ooit betrokken geweest in een buurt- of gemeenschapsvereniging?
0 %
Ja, en daar ben ik blij om!
0 %
Ja, maar ik zou het niet opnieuw doen.
0 %
Nee, maar ik zou dat wel eens willen.
0 %
Nee, en ik ben daar niet in geïnteresseerd!

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Welke van deze sociale voordelen vind je overdreven?
0
%
Ziektekostverzekeringen

0
%
Universal health coverage
0
%
Uitkeringen voor mensen met een handicap
0
%
Geen van alle
0
%
Pensioenen
0
%
Werkloosheidsuitkeringen
0
%
Studiebeurzen
0
%
Sociale uitkeringen
0
%
Kindergeld
0
%
Sociale woningen

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.