Heb je het gevoel dat jij beslist over je lot, dat je de controle hebt over je eigen leven?
0 %
Nee, ik heb geen controle over wat er met mij gebeurt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ik heb de totale controle over wat er met mij gebeurt..

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

Scroll naar de volgende vraag
 
Er is te veel geweld.
0 %
Ja
0 %
Nee

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Mocht er de komende dagen of maanden een grote opstand plaatsvinden tegen de generatie die aan de macht is, zou je dan actief meedoen?
0
%
Ja
0
%
Nee

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Duid de drie dingen aan waarover jij je het meest zorgen maakt.
0
%
De staatsschuld

0
%
De pensioenen
0
%
De gezondheidszorg
0
%
Kernenergie
0
%
Belastingparadijzen
0
%
Niets van dit alles
0
%
Achterstandswijken
0
%
Het milieu
0
%
Onveiligheid
0
%
De recessie en de financiële crisis
0
%
Koopkracht
0
%
Belastingen
0
%
Immigratie
0
%
Het onderwijssysteem
0
%
Een huis kunnen kopen
0
%
Een job vinden

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.

 
Kies de drie dingen die je het meest angst aanjagen.
0
%
Overvallen worden

0
%
Niet normaal zijn
0
%
Normaal zijn
0
%
Terrorisme
0
%
Oorlog
0
%
Niets van dit alles
0
%
De klimaatverandering
0
%
Examens
0
%
De dood
0
%
Blut zijn
0
%
Iemand dierbaar verliezen
0
%
Alleen zijn
0
%
Mijn plek niet vinden in de samenleving
0
%
De economische crisis
0
%
Ziekte
0
%
De toekomst

Het aantal antwoorden op deze vraag is nu nog te klein om je een relevante statistiek te kunnen geven.

De resultaten zijn heel binnenkort zichtbaar.