Jessy Siongers is sociologe en senior researcher aan de VUB. Ze boog zich over de resultaten van onze enquête en gaf ons wat extra duiding bij een aantal opvallende resultaten. Zo springt meteen in het oog dat heel veel jongeren vinden dat er teveel armoede is, dat er een te grote kloof is tussen…
Lees meer

Jongeren blijken veel vertrouwen te hebben in het leger, de politie, de scholen, maar zeer weinig in bijvoorbeeld politiek of media. We vroegen aan Stefaan Pleysier om zijn licht te laten schijnen over deze opmerkelijke resultaten van de enquête. Stefaan Pleysier is docent aan de FaculteitRechtsgeleerdheid van de KU Leuven, en coördineert, samen met…
Lees meer

  Drumrollll please: het pan-Europees rapport dat in opdracht van EBU (=European Broadcasting Union) gemaakt werd, is gearriveerd! Net zoals  het Vlaamse onderzoeksrapport dat we een tijdje terug voorstelden, toont dit Europese onderzoek veel optimisme aan bij de millennials van Generation What?! Ondanks een sputterende economie, Brexit en de vluchtelingencrisis hebben de meeste 18-34-jarigen…
Lees meer

Een heel aantal vragen in onze enquête gaan over Europa. We onderzochten hoe jongeren zich verhouden tot Europa, of ze zich Europeaan voelen, of ze überhaupt nog wakker liggen van de EU als instelling. De resultaten tonen alvast aan dat we ons best kunnen vinden in Europa. Liefst 78% van de Vlaamse Generation What?-jongeren…
Lees meer

Wie vertrouwt Generation What?! eigenlijk nog? Heel wat heilige huisjes en instanties kregen de afgelopen decennia flink wat kritiek. Na al die schandalen links en rechts vroegen wij ons af of jongeren wantrouwig of achterdochtig geworden zijn. Uit de resultaten van de enquête blijkt alvast dat de politiek en de media niet op ons…
Lees meer

Een meerderheid van ons vindt dat er te veel waarde wordt gehecht aan geld in onze maatschappij. Ook wordt de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter, volgens de meesten. Bijna 7 op 10 vindt in dat opzicht ook dat er te veel rijke mensen zijn. Maar ondanks dat we dat vinden, staan we eerder negatief…
Lees meer

Komt je job overeen met je kwalificaties? Bij 1 op de 5 deelnemers aan de enquête komt de job volledig overeen  met wat je kan. Bij de helft komt het bijna volledig overeen. Bij een kwart van de respondenten lijkt dat niet het geval: 1 op de 4 Generation What?– jongeren beweert onder zijn/haar kwalificatieniveau…
Lees meer

Best wel straf: bijna 2 op 3 van ons gaat niet akkoord met de stelling dat het onderwijs hen goed voorbereidt op de arbeidsmarkt. Ook zo goed als alle subgroepen (mannen, vrouwen, jonger of ouder dan 26, laag- of hoog opgeleid) vinden dat de school hen niet goed of niet goed genoeg heeft voorbereid…
Lees meer

Hoe zit het met het seksleven van Generation What? Experimenteren we graag en verleggen we grenzen? Of mag het allemaal wat gewoner? Waarschijnlijk geen verrassing voor de meesten van ons, maar er bestaat een vrij grote openheid ten opzichte van porno. Voor de meeste is het eerder een solo gebeuren dan iets dat je…
Lees meer

We vroegen in de enquête om aan te geven welke diversiteit we in onze vriendengroep hebben. Vrienden met een andere seksuele geaardheid komt het vaakst voor (52%), 51% van ons zegt vrienden te hebben met een andere sociale achtergrond en 50% heeft vrienden met een andere onderwijsachtergrond. Vrouwen, de jongsten in de groep en hoger opgeleiden…
Lees meer