Resultaten | Hoe gemengd zijn onze vriendengroepen?

We vroegen in de enquête om aan te geven welke diversiteit we in onze vriendengroep hebben. Vrienden met een andere seksuele geaardheid komt het vaakst voor (52%), 51% van ons zegt vrienden te hebben met een andere sociale achtergrond en 50% heeft vrienden met een andere onderwijsachtergrond.

Vrouwen, de jongsten in de groep en hoger opgeleiden lijken vaker vrienden te hebben met een andere seksuele geaardheid dan mannen, dertigers en lager opgeleiden.

Opvallend is echter dat het veel minder waarschijnlijk is dat we vrienden hebben met een ander geloof (29%), een andere etnische (30%) of culturele achtergrond (26%). Bij alle groepen is dit minder waarschijnlijk.

 

Screen Shot 2016-10-20 at 14.14.10

Geen enkele vriendencategorie komt ver boven 50% uit. 16% van ons heeft geen vrienden in welk van deze categorieën ook. We zoeken dus voor een groot deel vrienden in hun eigen biotoop.

Communicatie tussen verschillende sociale groepen lijkt meer voor te komen dan communicatie tussen verschillende etnische groepen. Maar: dit wil niet zeggen dat we er niet voor openstaan. Het is ook mogelijk dat we niet zo vaak met leeftijdsgenoten met een andere achtergrond in contact komen. Dat heeft dan weer te maken met de plaats waar we wonen en de verdeling binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Hoe dan ook, op het gebied van diversiteit binnen vriendengroepen, lijken we in Vlaanderen vaak wat op ons eigen eilandje te leven.

Een uitgebreider verslag vind je in Generation What? Het Boek!