Resultaten | Seks

Hoe zit het met het seksleven van Generation What? Experimenteren we graag en verleggen we grenzen? Of mag het allemaal wat gewoner?

Waarschijnlijk geen verrassing voor de meesten van ons, maar er bestaat een vrij grote openheid ten opzichte van porno. Voor de meeste is het eerder een solo gebeuren dan iets dat je kan delen met je partner of vrienden. Vrouwen lijken minder vaak enthousiast te zijn over porno, maar ze zijn meer dan mannen geneigd om porno een plaats te geven binnen een relatie. Een verklaring hiervoor is misschien dat porno gericht is op een markt van mannen en dat er weinig vrouwvriendelijke porno bestaat.  

koppelbijt_Fotor.jpg

Ten aanzien van seks met iemand van hetzelfde geslacht: ruim een kwart van ons heeft het al gedaan of ziet het wel zitten. Opvallend: de openheid is groter bij meisjes, maar jongens hebben wel al meer ervaring. Zelfs bij de jongste groep (18-20) heeft al 10 procent hier ervaring mee en een nog grotere groep wil het eens proberen. Bij de oudere groepen zijn er uiteraard al meer met ervaring op dat vlak, maar ook hier is er een groep van 10% die zijn nieuwsgierigheid wel eens bevredigd zou willen zien!

SM wekt nieuwsgierigheid op bij een vierde van ons. Mogelijk is dit het effect van het populaire Fifty Shades of Grey. De kleine groep die het probeerde heeft daar niet massaal spijt van. De vraag is natuurlijk wat we precies verstaan onder SM. Screen Shot 2016-10-20 at 15.30.06

 

Met een onenightstand gaan de Generation What?-jongeren vrij ongecompliceerd om: bij de meesten gebeurt dit toevallig en leidt dit niet tot verdere moeilijkheden. Bij mannen ligt het wel wat anders dan bij vrouwen: vrouwen geven veel vaker aan daar niet voor open te staan. Het aantal vrouwen dat beweert het met om het even wie te kunnen doen is ook quasi nihil. Opvallend is wel dat iets meer mannen dan vrouwen hopen dat er uit de onenightstand toch nog iets mooi bloeit.

Slechts 30% van de mannen die onze enquête invulden, staat niet open voor seks met meer dan één persoon, tegenover 70% van de vrouwen. Het blijkt bij de mannen echter hoofdzakelijk om een fantasie te gaan, want zoveel ervaring hebben ze niet.  De mannen die het al eens hebben gedaan, willen het ook best wel eens herhalen. De vrouwen die hier al ervaring mee hebben, zijn daar minder van overtuigd. Dit toont nog eens het verschil aan.

koppelgaySeks met een onbekende (iemand die je tegenkomt op een feestje?) gebeurt vooral vooraan in de twintig. Na 25 jaar neemt het aandeel dat hiermee ervaring heeft niet substantieel meer toe. De helft staat ervoor open, de andere helft niet. Mannen tonen zich hier opnieuw van hun seksueel meest open kant. De meeste vrouwen zouden het bovendien niet meer herhalen.

Seks hebben op een openbare plaats is duidelijk geen taboe. Minder dan een kwart van de deelnemers aan de enquête staat er niet voor open, de meerderheid wel. Velen hebben zo’n spannend moment ook al beleefd. Vrouwen vonden het doorgaans iets minder leuk dan mannen.

koppelinbedSlechts een kwart van de deelnemers aan de enquête vindt seksspeeltjes taboe. Velen hebben ze ook al gebruikt, vooral de oudere en iets meer ervaren jongeren. En deze keer zijn het vooral de vrouwen die dit wel zien zitten en er ervaring mee hebben. Dat is logisch vermits seksspeeltjes zoals vibrators vooral voor vrouwen een meerwaarde betekenen in hun seksleven (bv. clitorale stimulatie). Bij de mannen is de weerstand groter.

Masturbatie is duidelijk één van de meest beoefende en aanvaarde seksuele activiteiten. Toch opvallend: vooral bij de vrouwen en de allerjongsten bestaat wat weerstand. Zij geven vaker aan niet geïnteresseerd te zijn of de ervaring niet meer te willen herhalen, terwijl experten van Sensoa opmerken dat het belangrijk is dat meisjes en vrouwen hun lichaam leren kennen. En dat masturberen een fijne aanvulling kan zijn op hun seksleven. Mannen daarentegen…

Screen Shot 2016-10-20 at 15.24.31

Het uitgebreidere verslag lees je in Generation What? Het Boek!