Resultaten | Bereidt het onderwijs je goed voor op de arbeidsmarkt?

Best wel straf: bijna 2 op 3 van ons gaat niet akkoord met de stelling dat het onderwijs hen goed voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Ook zo goed als alle subgroepen (mannen, vrouwen, jonger of ouder dan 26, laag- of hoog opgeleid) vinden dat de school hen niet goed of niet goed genoeg heeft voorbereid op de werkvloer.

Screen Shot 2016-10-25 at 16.34.05

Onderzoekers onderlijnen dat jongeren een speciale positie hebben op de arbeidsmarkt. Net dat zou hun kritische antwoorden kunnen verklaren, volgens onderzoeker. Jongeren lopen vaker kans om werkloos te vallen dan andere leeftijdscategorieën. Ze krijgen vaker tijdelijke contracten en worden in tijden van economische crisis sneller ontslagen en minder snel aangenomen vanwege te weinig ervaring. Zeker laaggeschoolde jongeren zijn zeer kwetsbaar.
Screen Shot 2016-10-25 at 15.55.56

Het blijft echter zo dat de grote meerderheid van ons aangeeft dat ze op school niet de skills leerden die ze nodig hebben om mee te draaien in het werkleven. Volgens de Generation What?-jongeren is er in het onderwijs op dit gebied dus best wel wat werk aan de winkel.

60% van ons is het eens met de stelling dat iedereen een kans krijgt in het onderwijs.
Opmerkelijk is dat meisjes het hier minder mee eens zijn dan jongens. Het zou kunnen dat, ondanks de nog steeds groeiende prestatiekloof tussen meisjes en jongens, meisjes het gevoel blijven houden minder kansen te krijgen dan jongens. Een andere verklaring is dat meisjes niet zozeer aan zichzelf dachten bij het beantwoorden van deze vraag, maar aan de onderwijskansen van een andere groep.

Een uitgebreider verslag vind je in Generation What? Het Boek!