Resultaten | Komt je job overeen met je kwalificaties?

Komt je job overeen met je kwalificaties? Bij 1 op de 5 deelnemers aan de enquête komt de job volledig overeen  met wat je kan. Bij de helft komt het bijna volledig overeen. Bij een kwart van de respondenten lijkt dat niet het geval: 1 op de 4 Generation What?– jongeren beweert onder zijn/haar kwalificatieniveau te werken.

Het ongenoegen is het grootst bij de jongste groepen, wat niet echt onlogisch is. Het lijkt even te duren vooraleer de job overeenkomt met de kwalificaties. Dat is niet van de eerste werkdag het geval. Naarmate men ouder wordt, lijken de job en de kwalificaties meer met elkaar overeen te komen. Bij de laagst opgeleiden is de overeenkomst echter wel klein: bij slechts 1 op 3 komt de job (bijna) overeen met de kwalificaties.

Screen Shot 2016-10-25 at 18.09.34

Vinden jongeren geen werk op hun eigen niveau, dan nemen ze iets op een lager niveau. Zo ontstaat een domino-effect waardoor de laagst geschoolden, migranten, jongeren met een functiebeperking enz. Bijna  geen kans meer krijgen. Er ontstaat dus niet alleen een hoge jeugdwerkloosheid, maar ook een zwaar probleem van “ondertewerkstelling”, jongeren gaan massaal onder het niveau van hun diploma werken. bij hoog- en middengeschoolden en een sterke verdringing van laaggeschoolden en kansengroepen uit de arbeidsmarkt.

De twee fenomenen laten ‘littekens’ na in de verdere loopbanen van jongeren, zeggen onderzoekers. Wanneer het beter gaat met de economie wippen de nieuwe afgestudeerden vaak over de hoofden van hun oudere generatiegenoten.
De littekens uiten zich in lagere lonen, minder werkzekerheid en meer werkloosheid in de latere loopbaan.

Een uitgebreider verslag over werk vind je in Generation What? Het Boek!

 

  • Timmie Smet

    Zes jaar geleden, toen ik afstudeerde, had ik een groot probleem (dat ik toen niet echt besefte): ik had een Masterdiploma, maar ik miste heel wat soft-skills (aseertiviteit, ambitie, gedrevenheid, …) en natuurlijk praktijkervaring. Resultaat is dat ik 6 jaar en 5 jobs later nog steeds wat op mijn honger blijf zitten. Alhoewel… ik neem nu steeds meer vrijwilligerswerk en bij-jobs aan naast mijn hoofdjob, waarin ik mijn passie en kwaliteiten wel beter in kwijt kan.
    Begrijp mij niet verkeerd. Ik heb nu een vaste job die ik al meer dan een jaar kan vasthouden. Het gaat echter met ups en downs. Qua loon kan het ook wel beter denk ik (ik heb een appartement gekocht waardoor ik vrij krap zit nu, en tov vorige job heb ik 5% ingeleverd). Ik ben nu al een tijdje terug actief aan het solliciteren, maar ik krijg bitter weinig reacties…