Resultaten | Arm en rijk

Een meerderheid van ons vindt dat er te veel waarde wordt gehecht aan geld in onze maatschappij. Ook wordt de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter, volgens de meesten.
Bijna 7 op 10 vindt in dat opzicht ook dat er te veel rijke mensen zijn. Maar ondanks dat we dat vinden, staan we eerder negatief tegenover instrumenten voor de herverdeling de rijkdom, zoals belastingen. (zie thema ‘economische crisis’).
Screen Shot 2016-10-31 at 17.32.19

Vrouwen ervaren meer dan mannen sociale ongelijkheid; zo vindt van de vrouwen bijvoorbeeld wel 95% dat er te veel arme mensen zijn, terwijl bij de mannen dit percentage net geen 87% bedraagt.

Opmerkelijk: veel meer vrouwen zijn gevoelig voor deze thema’s dan mannen. Meer vrouwen dan mannen vinden ook dat er te veel rijke mensen zijn, dat er te veel onrechtvaardigheid is in de
samenleving, dat er te veel waarde wordt gehecht aan geld in onze samenleving en dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Dat geldt ook voor diegenen die het financieel moeilijker hebben, ook zij zijn gevoeliger voor deze zaken. Het verschil tussen lager en hoger opgeleiden is dan wel weer klein op het gebied van de meningen over sociale ongelijkheid.

Een uitgebreider verslag lees je Generation What? Het Boek!