Vertrouw je Europa? De politiek? De media?

Wie vertrouwt Generation What?! eigenlijk nog? Heel wat heilige huisjes en instanties kregen de afgelopen decennia flink wat kritiek. Na al die schandalen links en rechts vroegen wij ons af of jongeren wantrouwig of achterdochtig geworden zijn.

Uit de resultaten van de enquête blijkt alvast dat de politiek en de media niet op ons vertrouwen moeten rekenen. De politie en Europa doen het als instellingen iets beter. Je kan de rest van de resultaten hier terugvinden.

We trokken er gewapend met onze camera op uit om er enkele jongeren over te bevragen.

In een bedrijf in Wetteren bij Gent vroegen we jonge werknemers om een aantal instanties te rangschikken van ‘meest betrouwbaar’ naar ‘minst betrouwbaar’.

Dat leverde enkele verrassende uitspraken op.