Generation What? Europe: het rapport!

 

Drumrollll please: het pan-Europees rapport dat in opdracht van EBU (=European Broadcasting Union) gemaakt werd, is gearriveerd!

Net zoals  het Vlaamse onderzoeksrapport dat we een tijdje terug voorstelden, toont dit Europese onderzoek veel optimisme aan bij de millennials van Generation What?!

Ondanks een sputterende economie, Brexit en de vluchtelingencrisis hebben de meeste 18-34-jarigen over heel Europa een fundamenteel positieve kijk op het leven, de toekomst en de Europese politiek. Deze voorlopige resultaten – de enquête loopt nog tot eind 2017 – worden door 21 november in Brussel voorgesteld aan de EU Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport.

18 EBU-leden uit 14 landen werken mee aan dit project. Sinds de lancering in april hebben al bijna een miljoen jongeren de enquête ingevuld en hun mening gegeven over familie, leeftijdsgenoten, samenleving, toekomst, hun land, Europa en hun eigen identiteit.

De resultaten werden door onderzoekers bestudeerd. Zij keken naar factoren die vertrouwen in de toekomst bij Europese jongeren beïnvloeden. Hun analyses maakten duidelijk dat, hoewel jongeren heel verschillende meningen hebben over Europa, politiek, hun privéleven of de economie, enkele internationale criteria een duidelijk effect hebben op het optimisme van jonge Europeanen:

  • Eerlijke kansen in het leven
  • Vertrouwen in de instellingen
  • Vertrouwen in Europa
  • Financiële zekerheid
  • Onderwijs
  • Tevredenheid op de werkvloer

De enquête toont aan dat optimisme en steun voor Europa hand in hand gaan. Hoe meer jongeren zich onzeker en pessimistisch voelen, hoe vijandiger ze staan tegenover Europa.

Ervaringen die jongeren op school opdoen, bepalen mee hoe optimistisch ze zich de rest van hun leven gaan voelen. Hoe meer jongeren geloven dat het onderwijssysteem in hun land hen een goede basis geeft om in het arbeidsleven succes te hebben en dat de toegang tot onderwijs eerlijk is voor iedereen, hoe optimistischer ze hun toekomstperspectieven inschatten.

De Generation What?-enquête toont bovendien in heel Europa aan dat tevredenheid op het werk samenhangt met de mate van optimisme van jongeren, vooral de mate waarin zij door hun collega’s en hun baas geaccepteerd worden.

Het volledig rapport dat in opdracht van EBU gemaakt werd, waar ook opvallende verschillen tussen de verschillende landen opgesomd staan, kan je hier downloaden.

EBU ging met de resultaten van het rapport op de koffie bij enkele jonge Europese politici. Check het filmpje hierboven om hun reacties te ontdekken.