Researcher Jessy Siongers over resultaten ‘sociale ongelijkheid’

Jessy Siongers is sociologe en senior researcher aan de VUB. Ze boog zich over de resultaten van onze enquête en gaf ons wat extra duiding bij een aantal opvallende resultaten.

Zo springt meteen in het oog dat heel veel jongeren vinden dat er teveel armoede is, dat er een te grote kloof is tussen arm en rijk.

Generation What?-jongeren kaarten sociale ongelijkheid aan, én veroordelen die ongelijkheid ook. Maar daarnaast lijken ze niet meteen fan te zijn van voorgestelde mechanismen om die ongelijkheid aan te pakken.

Bekijk het filmpje en ontdek wat een professional daarvan maakt!